(Mniej) liczna, (nadal) śliczna, (bardziej) nowoczesna

Przede wszystkim, .Nowoczesna zdecydowała się odważnie zagrać konkretem. O ile dotychczas jej działacze raczej unikali wypowiadania się w kontrowersyjnych sprawach światopoglądowych, a wręcz panowała swoista zmowa milczenia na tematy „trudne”, tym razem wyszli do ludzi z otwartą przyłbicą, głosząc bez lęku rzeczy bardzo w Polsce niepopularne: przyzwoitość w sprawie uchodźców (czyli ich przyjęcie), chęć legalizacji […]

Rzekoma „obwodnica” Łochowa zagraża przyrodzie i gminie

O gminie Łochów Łochów znajduje się 60 km. od Warszawy, na przecięciu dwóch uczęszczanych dróg: DK 62 (prowadzącej do S8) i DK50. To 14-tysięczna gmina miejsko-wiejska, uboga i wyludniająca się, pozbawiona przemysłu, z trzema podstawowymi grupami mieszkańców: osób z samego miasta Łochów, ościennych wsi oraz letników. Wielu ludzi codziennie dojeżdża do pracy w stolicy, funkcjonuje […]

Czy organizacje pozarządowe powinny angażować się politycznie?

Duża część zgromadzonych przychyliła się do wprowadzającej refleksji Przemka Radwana, który apelował o rozdzielenie pojęcia „apolityczności” od „apartyjności”. O ile bowiem upartyjnienie trzeciego sektora byłoby czymś niezgodnym z jego rolą i etosem, tak od wejścia w kwestie polityczne uciec się nie da, gdyż właściwie wszystko, co robimy, jest związane z życiem społecznym, czyli właśnie polityką. […]

Wymyślić Polskę od nowa

Wśród znanych twarzy rozpoznawało się członków Inicjatywy Polskiej, Szkoły Liderów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partii Zieloni, Akcji Demokracja, Akademii Rozwoju Filantropii, Magazynu Miasta, Obywateli Kultury, Ośrodka Lassalle’a, Krytyki Politycznej czy Masz głos, masz wybór. Oprócz nich na sali zasiedli aktywiści spoza stolicy, przedstawiciele świata nauki, watchdogów, organizacji ekologicznych czy CSR-owych. Inspirująca różnorodność. I dobrze, że z […]

Samorządowcy wszelkich opcji, łączcie się?

Przedstawiciele władz wykonawczych i uchwałodawczych JST padli ofiarą swoistej nagonki, z opowieściami o „sitwach”, „klikach” czy „patologiach” na czele, mających maskować czysto partyjniackie pomysły PiS ograniczenia liczby kadencji włodarzy lub odbierania kompetencji i środków wspólnotom. Nic dziwnego, że samorządowcy poczuli się dotknięci, coraz głośniej domagając się szacunku dla swej pracy, za którą ponoszą pełną odpowiedzialność, […]

Sztucznotwór warszawski

Pod tym hasłem kryje się chęć przyłączenia do stolicy 32 dookolnych gmin i utworzenie w ten sposób aglomeracji liczącej ok. 2,5 mln mieszkańców, o pięciokrotnie większej powierzchni niż obecnie. Ten sztucznotwór miałby pełnić funkcję „superpowiatu” – odpowiadać za zagospodarowanie przestrzenne, drogi, transport publiczny oraz koordynować wykonywanie pozostałych zadań wchodzących w jego skład gmin. Jednak ta […]

Lekcja z reprywatyzacji Chmielnej 70

Artykuł 7 tzw. Dekretu Bieruta umożliwił dotychczasowym właścicielom gruntu, ich prawnym następcom będącym w posiadaniu gruntu lub reprezentującym ich osobom prawnym zgłoszenie wniosku o przyznanie na tym gruncie „prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną” w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę. Gmina była zobowiązana […]

Finansowanie JST ze źródeł zagranicznych

Najważniejszą rolę jako źródła wsparcia pełnią: 1. Kredyty z EBI Samorządy korzystają z kredytów z EBI także jako źródła współfinansowania inwestycji unijnych. Kredyty te mają preferencyjne oprocentowanie i okres kredytowania od 5 do 15 lat (podczas gdy standardowy kredyt komercyjny to 10 lat) oraz okres karencji do 5 lat. Od początku swojej obecności w Polsce […]

Partnerstwo publiczno-prywatne: gdzie jesteśmy?

Jak wskazują statystyki udostępniane przez podmioty odpowiedzialne za rozwój PPP (Ministerstwo Gospodarki, b. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz inne instytucje promujące tę metodę współpracy (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości): w ciągu 6 lat od wejścia w życie ustawy o PPP rozpoczęto 342 postępowania zmierzające do wyboru partnera prywatnego, z czego 1/5 zakończyła się wejściem w […]