Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Drukuj

SFOP9 października 2014 roku odbędzie się w warszawskim Pałacu Ślubów (Plac Zamkowy 6) konferencja podsumowująca projekt „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”. Jej organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa i Akademia Leona Koźmińskiego, zaś patronat objęło m.in. Forum Od-nowa. Poniżej prezentujemy program tego wydarzenia i zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

9:00-9:15 Powitanie gości

9:15-10:15 Prezentacja rezultatów projektu
Moderatorzy: Małgorzata Łukaszewicz, Mariusz Łopaciński, Przedstawicie Miasta Stołecznego Warszawy

10:15-11:00 Posumowanie działań networkingowych
Moderator: dr Jan Dąbrowski

11:00-11:45 Przerwa kawowa

11:45-14:00 Panel dla przedsiębiorców
Sieciowanie komercyjne, czyli jak wykorzystać energię „Stołecznego Forum Przedsiębiorczości”

Moderator: dr Jan Dąbrowski
Paneliści: Joanna Wiejak – Akademia Przedsiębiorcy
Katarzyna Wierzbowska – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
Tomasz Sztreker – Polska Akademia Biznesu
Sławomir Stańczuk – Polish Business Club
Wojciech Nadejczyk – Efectum
Franciszek Niemyski – Towarzystwo Biznesowe Warszawskie

14:00-14:45 Przerwa obiadowa

14:45-16.00 Networking

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Rejestracja oraz dodatkowe informacje: sfop@um.warszawa.pl.

Czytaj również