Apel Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

Drukuj

fot. Rafał NowakNa prośbę p. Jerzego Reszke, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce, publikujemy apel do środowisk samorządowych o opinie na temat funkcjonowania demokracji samorządowej w obecnym układzie. Poniższy list nie odzwierciedla poglądów Forum Od-nowa; przekazujemy go wyłącznie w celu umożliwienia Państwu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. Nasze zdanie zamieścimy za tydzień.

„Strzemieszyce przez ponad 20 lat były samodzielnym miastem w powiecie będzińskim. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1975 roku zostały włączone do miasta Dąbrowa Górnicza. Ostatnie 20 lat przyniosły likwidację większości instytucji związanych z rozwojem cywilizacyjnym oraz nasilenie inwestycji uciążliwych dla środowiska i dla mieszkańców. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce powstało jako szukanie drogi do zapewnienia godnych warunków do życia poprzez przywrócenie samodzielności samorządowej miejscowej społeczności, która w ten sposób chciałaby odzyskać wpływ na kształtowanie swojego otoczenia i przyszłości. Szukając własnej drogi patrzymy na przykłady, w jaki sposób zrobili już to inni.

Uważamy, że jednym z błędów, które spowodowały obecną sytuację, było stworzenie miast na prawach powiatu, które nie doprowadziły do konsolidacji różnych miejscowości i gmin, które zostały zlikwidowane i nie dały lokalnym wspólnotom pełni praw demokratycznych. Może lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie w ich miejsce powiatów ziemskich, w którym każda wspólnota miałaby swoją tożsamość. Jednak reforma administracyjna z 1999 roku pominęła ten problem, który przez lata niesie niekorzystne konsekwencje dla rozwoju lokalnego, czego najlepszym dowodem są Strzemieszyce. Zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi nie można wszystkiego tłumaczyć, bo ważny był również brak wyobraźni przy podejmowaniu tak kluczowych decyzji. W związku z tym szukając odpowiedzi na własne problemy i wskazując na ich uwarunkowania prawne i ustawowe zwracamy się z prośbą do środowisk samorządowych, stowarzyszeń i mieszkańców zainteresowanych tymi problemami o przekazanie swoich opinii i doświadczeń, które pozwolą lepiej zrozumieć przedstawione zjawiska. Dotyczy to następujących zagadnień:

1. Funkcjonowanie samorządu jako rzeczywistego reprezentanta wspólnoty obywateli i pogodzenie interesów różnych wspólnot w ramach jednej jednostki samorządowej. Jakie skutki może przynieść dla małych jednostek samorządowych ustawa metropolitalna?

2. Możliwość wpływu na władze samorządowe i podejmowanie decyzji w rozbudowanych jednostkach samorządowych skupiających różne społeczności.

3. Realizacja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem rozwoju przemysłu, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska.

4. Jak wygląda funkcjonowanie i utrzymywanie instytucji kultury, oświaty i ogólnie zapewniających poziom cywilizacyjny wspólnoty?”

Autor dołączył  jeszcze tekst zapytania poselskiego Ewy Malik w tej sprawie, zawierający zarzuty wobec rozporządzenia Rady Ministrów z 1975 roku:

Strzemieszyce są dzielnicą Dąbrowy Górniczej. Do 1975 roku były samodzielnym miastem. Do Dąbrowy Górniczej zostały włączone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 maja 1975 roku, na tydzień przed reformą administracyjną znoszącą powiaty.  W związku z zastrzeżeniami, jakie się pojawiły do sposobu włączenia Strzemieszyc do Dąbrowy Górniczej, zadość czyniąc wnioskowi mieszkańców dzielnicy Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce  przekazuję następujące pytania:
 
1. Czy decyzja z 1975 roku  o zniesieniu miasta Strzemieszyce i włączeniu jego obszaru do miasta Dąbrowa Górnicza mogła zostać przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim i opolskim, jeżeli wg ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa  zniesienie miasta o liczbie powyżej 3000 mieszkańców, co miało miejsce w tym wypadku, może zostać przeprowadzone tylko na podstawie ustawy (art.5 ust.3)?
 
2. Czy decyzja o zmianie granic i zniesieniu miasta Strzemieszyce jest zgodna z prawem, jeżeli nie uzyskano wymaganej art.7 ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa opinii Miejskiej Rady Narodowej? 
 
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa w zakresie włączenia Strzemieszyc do Dąbrowy Górniczej, jakie będzie to niosło za sobą skutki?”
Czytaj również