III Obywatelski Kongres Samorządowy

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że już 7 października 2015 r. (wtorek) odbędzie się w Warszawie III Obywatelski Kongres Samorządowy. Poprzednią edycję poświęciliśmy problematyce finansów samorządów i sprawom ustrojowym, zaś w tym roku głównymi zagadnieniami będzie zagospodarowanie przestrzenne i podział terytorialny.

II-Obywatelski-Kongres-Samorzadowy-WarszawaDobór tematów nie powstał przypadkowo: to jedne z najpoważniejszych problemów do rozwiązania i wyzwań, stojących zarówno przed władzą z poziomu rządowego, jak też lokalną, a zarazem należących do obszarów najbardziej kontrowersyjnych, co gwarantuje interesującą dyskusję. Dodatkowy wątek, jaki zamierzamy poruszyć, stanowi nabierająca obecnie znaczenia kwestia metropolii, w tym ustroju Warszawy.

Wśród Gości znajdą się – tradycyjnie – przedstawiciele administracji centralnej: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki; instytucji publicznych; samorządów: Prezydenci Miast, pracownicy urzędów, radni; świata nauki, organizacji pozarządowych oraz (to nowość) biznesu. Będzie więc reprezentowane pełne spectrum poglądów.

Moderacji podjęli się m.in. reprezentanci organizatorów: Agata Dąmbska, współzałożycielka i ekspertka think tanku Forum Od-nowa, prof. Anna Gołębiowska z Politechniki Warszawskiej, Paweł Piwowar ze stowarzyszenia Wolni Wyborcy oraz Sędzia Jerzy Stępień, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Prorektor Uczelni Łazarskiego, pełniący zarazem rolę patrona tego przedsięwzięcia.

Nauczeni doświadczeniem wielu konferencji, gdzie notorycznie brakuje czasu na głosy z sali, zdecydowaliśmy też zaproponować rozwiązanie innowacyjne i przeznaczyć godzinę na dyskusję z uczestnikami Kongresu.

Poniżej prezentujemy ramowy program III Obywatelskiego Kongresu Samorządowego i zachęcamy do zarezerwowania sobie jego daty w kalendarzu.

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:15 Wystąpienia Gości Specjalnych

11:15-12:15 Panel dyskusyjny na temat zagospodarowania przestrzennego

12:15-12:45 Rozmowa z publicznością

12:45-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Panel dyskusyjny na temat podziału terytorialnego

14:00-14:30 Rozmowa z publicznością

14:30-15:30 Panel dyskusyjny na temat metropolii i ustroju Warszawy

15:30 Podsumowanie i zakończenie Kongresu

15:45 Obiad

Efektem III Obywatelskiego Kongresu Samorządowego będzie publikacja, zawierająca najistotniejsze rekomendacje systemowe, jakie przedstawione zostaną w toku dyskusji i wystąpień. Przekażemy ją decydentom, wychodząc z założenia, że celem dyskusji jest nie tylko ciekawa wymiana myśli w doborowym gronie, ale przede wszystkim przyczynienie się do wypracowania i wdrożenia zmian w sektorze samorządowym. Polecamy równocześnie lekturę propozycji sformułowanych po II Obywatelskim Kongresie Samorządowym: http://forumodnowa.pl/images/oks-rekomendacje.pdf.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie chętne osoby; wstęp jest bezpłatny, a system rejestracji zacznie działać od września.

Czytaj również