Konferencja Samorząd 3.0

Drukuj

Konferencja Samorząd 3.0

 20 listopada 2013 roku (środa), godz. 10:00-14:00, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56

9:30-10:00 Rejestracja uczestników; bufet kanapkowy

10:00-10:05 Przywitanie: Bartosz Sokoliński – Forum Od-nowa

10:05-10:20 Wystąpienie Min. Olgierda Dziekońskiego – Kancelaria Prezydenta – Jak zainteresować mieszkańców udziałem we wspólnocie?

10:20-10:35 Wystąpienie Min. Michała Boniego – Minister Administracji i Cyfryzacji – Jak wypracowywać i wdrażać zmiany w ustroju samorządów?

10:35-11:05 Prezentacja raportu: Agata Dąmbska – Forum Od-nowa, Aleksander Nelicki – ekspert ds. samorządowych, Igor Zachariasz – Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych

11:05-12:15 Pierwszy panel dyskusyjny na temat organów, struktur i pracowników samorządowych: Realne prawo do zarządzania w samorządzie z korzyścią dla obywateli

 • więcej odpowiedzialności radnych za zarządzanie
 • radni związani z terytorium
 • przyznanie praw samorządowych rzeczywistym członkom wspólnot
 • realne prawo samorządów do zarządzania własnymi sprawami
 • samorząd jako pracodawca, a nie jego poszczególne instytucje
 • stały benchmarking samorządów

Goście: dr Stanisław Faliński – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach / dr Janusz Król – Redaktor Naczelny „Wspólnoty” / dr Stanisław Mazur – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej / Magdalena Młochowska – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji / Jan Pastwa – Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej / Henryk Wujec – Kancelaria Prezydenta. Moderator: Jacek Żakowski

12:15-12:30 Wystąpienie Min. Włodzimierza Karpińskiego – Minister Skarbu Państwa – Przywództwo w samorządzie: menadżer czy lider społeczności lokalnej?

12:30-13:40 Drugi panel dyskusyjny na temat finansowania zadań samorządowych i przyszłości podziału terytorialnego: Finanse lokalne: dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców

 • uporządkowanie zadań pomiędzy samorządami
 • dochody własne wspólnot oparte o lokalny PIT, podatek od nieruchomości
 • i uporządkowane opłaty
 • opłaty nie przekraczające kosztów usługi
 • uproszczone i motywujące do efektywności transfery
 • zadłużanie się samorządów bez kosztów dla przyszłych pokoleń
 • zarządzanie w obszarach metropolitalnych
 • łączenie gmin jako możliwa reakcja na wyzwania demograficzne

Goście: Rafał Antczak – Deloitte / dr Marcin Będzieszak – Uniwersytet Szczeciński / dr Marcin Murawski – Citibank / Barbara Sajnaj – Skarbnik Poznania / dr Marcin Święcicki – Poseł, b. Prezydent Warszawy / Adam Żelezik – Bank DnB NORD. Moderator: Jan Ordyński

13:40-14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 Lunch

Patronat merytoryczny: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Patronat medialny: PAP

Sponsorzy: Bank DnB NORD, Deloitte, Wolters Kluwer

Organizator: Forum Od-nowa

Skład: TO.BE Group

Formularz zgłoszeniowy: http://samorzad30.evenea.pl

Czytaj również