O Autorze

Forum Od-nowa to niezależna organizacja pozarządowa o charakterze think tanku, projektująca zmiany systemowe, założona w styczniu 2011 roku. Grupuje kilkunastu ekspertów różnych specjalizacji i wieku, połączonych doświadczeniem i wiedzą, niezbędnymi do tworzenia holistycznych wizji państwa. Działania Forum Od-nowa polegają na diagnozowaniu aktualnej sytuacji kraju i podawaniu konkretnych, możliwych do wdrożenia rekomendacji. Projekty reform, czerpiące z rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, adresowane są do decydentów i wszystkich uczestników życia publicznego.