Obywatelski Kongres Samorządowy

Drukuj

Wrocław, fot. Rafał NowakZ okazji 25-lecia polskiej transformacji ustrojowej na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (ul. Świeradowska 43), odbędzie się 6 czerwca wyjątkowe wydarzenie: Obywatelski Kongres Samorządowy. Jego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych obecnie problemów w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i wyznaczenie kierunków ich rozwiązań. Patronem przedsięwzięcia jest jeden z trzech twórców reformy samorządowej, Sędzia Jerzy Stępień, a partnerem Forum Od-nowa.

Do udziału w dziewięciu panelach poświęconych różnym aspektom funkcjonowania wspólnot zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele świata nauki, sztuki, biznesu, samorządów i środowisk eksperckich. Są wśród nich m.in. Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz, Prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski, prof. Hubert Izdebski, prof. Jerzy Regulski czy Wiceprezes Deloitte – Rafał Antczak.

Tematy sesji to przede wszystkim ustrój samorządu, finanse oraz rozwój, w tym edukacja, nauka i innowacje, następnie gospodarka, zagospodarowanie przestrzenne, kultura, ale także nieco mniej oczywiste dziedziny: organizacje pozarządowe, spółdzielczość czy kultura fizyczna.

Podczas Obywatelskiego Kongresu Samorządowego zaprezentowany zostanie także „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” zespołu prof. Jerzego Hausnera i raport „Samorząd 3.0” Forum Od-nowa.

Efektem dyskusji będzie opracowanie i przedstawienie do publicznej wiadomości rekomendacji zmian w dziedzinie samorządu terytorialnego.

Organizatorami są Uczelnia Łazarskiego, Stowarzyszenie Wolni Wyborcy, Politechnika Warszawska oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerzy to Forum Od-nowa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, zaś patronem medialnym została Rzeczpospolita, Pismo Samorządowe Wspólnota i Infoonas.pl.

Rejestracja: http://kongres-samorzadowy.pl/zapisz-sie-2/

Program:http://kongres-samorzadowy.pl/program/

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1409558549326274/?ref=ts&fref=ts

Czytaj również