Dla zmylenia przeciwnika – ZKL 509KC

Mam hobby. Owszem, prawie każdy jakieś ma, ale moje jest dość rzadkie. Otóż zbieram informacje o wydawanych w Polsce tablicach rejestracyjnych – jakie numery wydaje się w którym powiecie, jakie otrzymują samochody, a jakie motocykle, przyczepy i motorowery. To tak z grubsza. Dane są udostępnione w specjalnym wortalu internetowym http://www.wptr.pl z podziałem na określone kategorie. […]

Informacja jako narzędzie zmian

Myślenie o państwie prawa wymaga szerszego spojrzenia na kontrolę, która nie powinna ograniczać się tylko do nadzoru, egzekwowania, wywierania presji. Podstawą mechanizmu kontrolnego powinna być informacja. Wojna medialna, jakiej doświadczamy w życiu publicznym i codziennym, wpływa niszcząco na sfery władzy oraz społeczeństwo obywatelskie. Należy uodpornić opinię publiczną na wpływ propagandy – zarówno tej pozytywnej, jak […]

Czas na nowy system finansów samorządowych

Temat finansów samorządowych jest zawsze aktualny. Przybiera tylko różne postaci. Teraz wypłynął ze względu na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, przedtem przy okazji ustawy śmieciowej, a jeszcze wcześniej – akcji samorządów „Stawka większa niż 8 mld”. Dyskutuje się o konkretnych problemach. A przecież pod każdym z nich kryje się istotne, a niekiedy wręcz podstawowe pytanie o […]

Pęd do zmian

W styczniu 2011 roku kilkanaście osób postanowiło połączyć swoje siły i stworzyć zespół kształtujący wizje dobrze zarządzanego państwa i działający na rzecz przeprowadzenia niezbędnych reform, do podjęcia których skłaniają doświadczenia ostatnich 20 lat i nowe wyzwania cywilizacyjne. Uczestnicy inicjatywy, odwołujący się do tradycji polskiej inteligencji i jej etosu, są przekonani o możliwości formowania mentalności obywateli […]