Rok Rzeki Wisły

To ważna rocznica, bo odtąd datuje się ponad 300 letni „złoty okres” rozwoju żeglugi wiślanej, co wpłynęło na budowę ekonomicznej potęgi Polski na świecie. Pierwsze oficjalne spotkanie Komitetu odbyło się w grudniu 2013, w niewielkim pomieszczeniu w warszawskim klubie Rejsy, przy uczestnictwie osób z Warszawy, Krakowa, Solca i Wyszogrodu. Zostały wówczas określone kierunki działania oraz […]

Budżet złożony z funduszy

Niestety, w polskim piśmiennictwie nie opisuje się tej konwencji, być może poprzez fakt, iż jest ona mylnie utożsamiana z tzw. funduszowaniem, a więc łączeniem określonych dochodów z konkretnymi wydatkami, do którego polscy autorzy generalnie nie odnoszą się przychylnie. Wracając do kwestii funduszy: każdy z nich służy do klasyfikowania i wyodrębniania określonych grup dochodów lub łączeniu […]

Jak zwiększyć poziom uczestnictwa obywateli w życiu publicznym?

Zarówno uczestnicy dyskusji, jak i zaproszeni Goście (Witold Sroga z Orange Polska i Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Miasta Nowa Sól) zgodzili się, że partycypacja mieszkańców w procesach zarządzania miastem jest istotnym elementem dobrego rządzenia. Z jednej strony powoduje zwiększenie podmiotowości mieszkańców, co z kolei prowadzi do większego poczucia współodpowiedzialności za dobro publiczne, zainteresowanie przestrzenią wspólną i […]

Czy prawo jest przygotowane do zmian w finansowaniu inwestycji?

Zarówno dyskusję z ekspertem, Magdaleną Zabłocką z kancelarii DZP, jak i uczestnikami panelu zdominował temat partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP wskazane zostało jako korzystna alternatywa dla finansowania i realizacji inwestycji, jednak uwarunkowania prawne jego wdrażania wymagają zmian na 3 zasadniczych poziomach. Można je ująć w formie następujących rekomendacji: 1. Zmiana systemowa dotycząca zasad udzielania zamówień publicznych PPP […]

Burmistrz, zarząd i rada. Koncepcja przebudowy ustroju JST

Istota obecnych problemów z ustrojem samorządów kryje się w przyjętym modelu prezydenckim, który jest obcy większości dobrze działających systemów JST. Aktualny system niweczy siłę działania kolektywnego, bazując na prostej dychotomii władzy wykonawczej i ustawodawczej, która pomimo tego, że pozwala mieć radnym sprawy lokalne na wyciągnięcie ręki, równocześnie pozwala zatrzymać dłoń jedynie na szybie. To ustrojowe […]

Reforma kulturowa w słowach utopiona

Gdyby Autorzy oparli to opracowanie na kilku nośnych tezach i skrócili o 2/3, z pewnością mogłoby posłużyć jako asumpt do ogólnonarodowej dyskusji na temat kierunku dalszego rozwoju Polski. A tak, otrzymaliśmy ekskluzywny „strumień świadomości” poszczególnych twórców, zbiór ogólnych idei, popisów erudycji, rozwlekłych rozważań i oczywistości, okraszony powoływaniem się na paru intelektualistów. Żaden z decydentów tego […]

Po Kongresie Regionów

Szkoda tylko, że nie dopisała – zapewne z powodu zbliżających się wakacji – frekwencja. Niestety również, wiele sesji (zwłaszcza plenarnych) pozostawiło merytoryczny niedosyt, a niektóre wręcz zirytowały. Sprawiający wrażenie oderwanych od rzeczywistych problemów wspólnot paneliści prześcigali się w wystawianiu laurek samorządowi terytorialnemu, rzadko kiedy wznosząc się na poziom refleksji o konkretach, nie wspominając o braku […]

Jak poprawić stanowienie prawa samorządowego?

Ten wysoki standard ochrony jest także zasługą postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także działalności Prezydenta RP – te bowiem instytucje stoją na straży Konstytucji RP i zapisanych w niej praw i obowiązków obywateli. Akceptując i popierając te rozwiązania, należy jednak wskazać na niejako poboczne konsekwencje, które od wejścia w życie obecnie obowiązującej […]

Skandynawski „eksperyment wolnych gmin”

Wybrane gminy i województwa zostały zwolnione z przestrzegania określonych reguł prawa państwowego (głównie w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia), aby zachęcić do oddolnego ich rozwoju. Dotyczyło to szczególnie zmiany zasad organizacji struktur wewnętrznych (redukcja instytucji,  liczby komisji i rad) oraz zwiększenia współpracy międzysamorządowej. Do udziału w programie wspólnoty były zapraszane. W niektórych krajach starano się […]

Liczna, śliczna, nowoczesna

Brawa również za organizację: otwarto wszystkie wejścia na Torwar, więc stało się w kolejce – mimo tłumów – tylko ok. 10 min., a wpuszczający, jak na nowoczesność przystało, mieli nazwiska gości na tabletach, więc obeszło się bez wertowania papierowych list czy pokazywania dowodów osobistych. Po wejściu na salę istniała możliwość wypowiedzenia się do kamery i […]