„Projekt Biesak 2016″

Drukuj

Przekazujemy w Państwa ręce list, który otrzymaliśmy od p. Rafała Wolskiego, społecznika z Kielc, będący odpowiedzią na tekst Forum Od-nowa na temat budżetu obywatelskiego (http://forumodnowa.pl/index.php/teksty/19-samorzad-terytorialny/86-budzet-obywatelski), napisany dla Pisma Samorządowego „Wspólnota”.

„Właśnie przeczytałem Państwa artykuł. Pragnę zgodzić się z jego zasadniczą myślą, którą podzielam. Jakieś 2 lata temu zainicjowałem wraz z dwoma innymi społecznikami z Kielc dyskusję o budżecie obywatelskim w naszym mieście. Zawsze podkreślałem, że budżet ten nie jest „lekiem na całe zło”, a jedynie narzędziem, dzięki któremu możemy się – jako społeczność – nauczyć mechanizmów rządzących pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy z budżetu miasta (https://www.facebook.com/Wolski77Rafal/posts/515596798494071).

Na pierwsze dwa spotkania przyszło tylko po trzech radnych, ale niedługo później po włączeniu się największych mediów lokalnych władze Kielc postanowiły wprowadzić to rozwiązanie. Zgadzam się, że akcja ta może zostać „przechwycona” przez III sektor, ale z drugiej strony, zwycięża zawsze wola większości… Dodatkowo, zwycięski projekt w Kielcach dotyczy budowy dróg rowerowych, co można ocenić raczej pozytywnie, biorąc pod uwagę postulaty środowiska rowerowego. Zakładam, że urzędnicy, społecznicy i mieszkańcy wiedzą, że ścieżki te będzie trzeba w przyszłości odśnieżać i remontować na koszt miasta. Pisze Pani również o potrzebie, czy też chęci redukowania „barier w komunikacji pomiędzy elitą lokalną a mieszkańcami”.

581826_375280325910137_551440571_nDlatego też, zachęcam do przeczytania „Projektu Biesak 2016″, którego jestem współautorem i realizuję go wraz z radną Miasta Kielce, Joanną Winiarską, natomiast naszym łącznikiem z władzą jest Wiceprezydent Tadeusz Sayor. Nasz projekt nie brał udziału w budżecie obywatelskim, bo na jego realizację trzeba większych środków, stąd raczej celujemy z miastem w środki unijne. „Projekt Biesak 2016″ zakłada modernizację tej części miasta. Powstał na podstawie ankiet wypełnionych przez mieszkańców. Po zebraniu ponad 120 podpisów został złożony na ręce Prezydenta Kielc. Najważniejszym punktem projektu jest budowa asfaltowej ulicy przy torach kolejowych, która poprawi komunikację na Biesaku. Z mieszkańcami i mediami komunikujemy się poprzez fanpage na Facebooku.

 Mamy sporo sukcesów w tej mierze, m.in. wyremontowany został mostek pod torami kolejowymi, który wywalczyliśmy wspólnie działając zupełnie niezaleznie od siebie, co zmotywowało nas do połączenia sił i napisania projektu; urzędnicy miejscy przygotowali na podstawie naszego projektu „Koncepcję MPZP Biesak-Kielce”, tym samym zinwentaryzowane zostały grunty na Biesaku; wybudowano pierwsze dwa z czterech zatwierdzonych progów zwalniających; po oszacowaniu możliwości technicznych mają zostać uzupełnione lampy oświetleniowe; w najbliższym czasie będziemy chcieli przekonać PKP do liftingu przystanku kolejowego, na którym zatrzymują się pociągi, ale brakuje pasażerów – być może potrzebna jest akcja informacyjna, że dzięki pociągom można znaleźć się w centrum nie w 25, tylko w 4 minuty. Miasto pracuje obecnie nad stworzeniem warunków do przygotowania projektu, dzięki któremu moglibyśmy pozyskać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. świętokrzyskiego (3 osie proiorytetowe Nowej Perspektywy 2014-2020).”

Czytaj również