XII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Drukuj

Front-Hotelu-121-2 października Pismo samorządowe Wspólnota zaprasza do udziału w XII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Odbędzie się ono po raz pierwszy w historii za miastem – w otoczonym zielenią Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Forum jest świetną okazją do dyskusji o kondycji samorządów. Oprócz tradycyjnych tematów związanych z problemami finansowymi i komplikacjami wynikającymi z wdrożenia nowych ustaw organizatorzy zaproponowali tematy, które mają pokazać dobre praktyki.

Całość otworzy dyskusja zatytułowana „Nowa kadencja, nowa perspektywa budżetowa UE, nowe zadania – wyzwania stojące przed samorządem oczami Wspólnoty”.

Następnie odbędą się równoległe sesje seminaryjne, poświęcone najistotniejszym zagadnieniom funkcjonowania JST:

  • inwestycjom samorządowym (Polskie Inwestycje Rozwojowe SA – 2 mld na samorządowe inwestycje; dobre praktyki w projektach PPP; fundusze pożyczkowe),
  • pozycji rady i rola przewodniczących rad (stan obecny i postulaty; rola radnych i rady w kreowaniu budżetu samorządowego; nowoczesna rada: systemy do głosowania, tworzenie i ogłaszanie uchwał, dystrybucja informacji),
  • lokalnemu rynkowi pracy (wykorzystanie instrumentów EFS do aktywizacji lokalnego rynku pracy; miejskie programy zatrudnienia i aktywizacji lokalnych rynków pracy; inkubatory przedsiębiorczości po nowemu – polityka wobec start-up-ów),
  • polityce lokalnej (rozwój kierowany przez społeczność lokalną – nowy instrument w ramach RPO; „janosikowe” – batalia o rozsądny system kompensacji finansowej),
  • polityce miejskiej i rewitalizacji (rewitalizacja – doświadczenia miast w ostatnim okresie finansowania UE; rewitalizacja w perspektywie 2014–2020: źródła finansowania, montaże finansowe, współpraca),
  • strategiom (planowanie przestrzenne jako strategiczne zadanie rad gmin; nowatorskie programy finansowania mieszkalnictwa),
  • energetyce (OZE; lokalizacja farm wiatrowych i pojedynczych wiatraków – opłacalność dla samorządu, społeczeństwa, biznesu; energetyka na wsi: niewykorzystane dachy budynków i biomasa; inwestycje; rozwój infrastruktury przesyłowej; poprawa warunków zasilania odbiorców; regulacje),
  • praktyce działania rad (narzędzia uspołecznienia władzy: budżety partycypacyjne, konsultacje i referenda, rozprawy obywatelskie; zadania przewodniczącego rady na przełomie kadencji).

W bogatym programie Forum znajdzie się ponadto:

  • Kongres Skarbników (przegląd kontroli prowadzonych w JST przez NIK w latach 2011–2013; wykorzystanie informacji z bilansu skonsolidowanego JST; rozliczanie opłat „śmieciowych” – jak postępować w przypadku zaistnienia nadwyżki z tytułu wpływów z opłaty nad wydatkami; dylematy i pułapki klasyfikacji budżetowej; odzyskiwanie VAT od inwestycji; obligacje komunalne; buy/sell back jako instrument pozyskiwania środków na inwestycje komunalne; wdrażanie rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej),
  • ogłoszenie wyników rankingów i wręczenie nagród (w kategorii inwestycji, sukcesu kadencji i wykorzystania środków europejskich).

Nie zabraknie też akcentów nieco lżejszych – koncertu i „męskiej rozmowy Wspólnoty”.

Patronat środowiskowy nad XII SFKiF objęło Forum Od-nowa, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich.

Patroni medialni: biznes.pl, Pismo samorządowe Wspólnota, Pracownik Samorządowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie samorzadoweforum.pl. Rejestracja: http://samorzadoweforum.pl/?page_id=24

Czytaj również